Bybelvertaling

Bybelvertaling, -verklaring en -verspreiding

ALGEMENE TAAKSPAN BYBELVERTALING EN – VERKLARING

Voorsitter: Prof Bernard Combrink
Meerlustlaan 1, Karindal 7600
Tel 021 808 3626, E-pos hjbc@sun.ac.za

Ondervoorsitter: Prof Francois Tolmie
UV, Posbus 339, Bloemfontein 9300
Tel 051 401 2667, Faks 051 401 3508, E-pos tolmie@ufs.ac.za

Skriba: Prof Jan du Rand
​Posbus 441044, Linden 2104
Tel 011 678 0804, E-pos jdrth@yahoo.com, Sel 083 631 0684.

NG Kerk-dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite:
OT: Proff Louis Jonker (US), Dirk Human (UP), Fanie Snyman (UV)
NT: Proff Bernard Combrink (US), Gert Steyn (UP), Hermie van Zyl (UV)

Bybelgenootskap van Suid-Afrika:
Di Gerrit Kritzinger, Ds Ditk Taljaard

Vakkundiges:
​Proff Cobus Naudé, CHJ van der Merwe (Hebreeus/Vertaalkunde), Jan du Randt (NT) en Francois Tolmie (NT).

LogoF

Verslag Algemene Sinode 2015

Verslag Algemene Sinode
​Oktober 2013

​Hierdie verslag handel oor die drie hoofsake op dié ATBV se tafel:
Bybelvertaling:
Die Bybel – ‘n direkte vertaling (BDV)

Bybelverklaring:
​Insig in die Bybel reeks

Bybelverspreiding:

Hoogtepunte in Bybelverspreiding was:

  1. publikasie van die isiNdebele-Bybel, ons laaste amptelike taal wat sy Bybel ontvang het.
  2. verspreiding van meer as 2 000 000 gedrukte Bybels.
  3. verspreiding van meer as 650 000 gratis Selfoonbybels.
  4. ontwikkeling van ‘n Bybelgebaseerde geletterdheidsprogram.